Parkering

Parkeringsavgift på Hinderåvåg går til toalett, søppelhåndtering og videre tilrettelegging.

Betalingsautomat

Betalingsautomaten finner du ved bensinpumpen.

Kortidsparkering <6 timer: 145
Langtidsparkering 6> timer: 200

Parkeringsplass finner du ved Joker, på vestsiden av skolen og på kaien.

Følg parkeringsskilt eller anvisning fra verter.